PFA Pension

Skiftet fra PFA Soraarneq til PFA Pension godkendt af Finanstilsynet
Vi er glade for at kunne fortælle, at Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har godkendt den annoncerede flytning af kunder fra PFA Soraarneq til PFA Pension pr. 1. januar 2018. Det sker på grundlag af samtlige foreliggende oplysninger, og flytningen til PFA Pension gennemføres derfor som planlagt ved årsskiftet.

Pensionsopsparing og indbetalinger går til PFA Pension fra den 1. januar
Det betyder i første omgang, at jeres medlemmers opsparing flyttes til PFA Pension, og at indbetalinger fra den 1. januar 2018 sker til PFA Pension til et produkt, der modsvarer det, der var gældende i PFA Soraarneq. Rent teknisk gennemføres flytningen medio februar, og vi sender efterfølgende nye policer til jeres medlemmer.

Vi har før jul fremsendt information om, hvordan indbetalingerne fra den 1. januar 2018 skal håndteres skattemæssigt til de, der står for indbetalingerne i henhold til jeres pensionsaftale.

Kapitalindkomstskat af udenlandsk pensionsopsparing. På efterårssamlingen 2017 i Landstinget blev det besluttet at indføre en kapitalindkomstskat på 15,3 procent af det årlige afkast på udenlandsk pensionsopsparing. Ligesom det blev besluttet at indføre en pensionsafkastskat på 15,3 procent af det årlige afkast på pensionsopsparing foretaget i Grønland. Begge dele med virkning fra den 1. januar 2018.

PFA Pension vil sørge for indberetning og afregning af kapitalindkomstskatten på pensionsordningerne direkte til Grønland. Det påvirker derfor ikke det enkelte medlems økonomi i øvrigt.

Kapitalindkomstskat reducerer ikke garantierne i PFA Pension
Den nye kapitalindkomstskat fører ikke til en nedsættelse af de garantier, der vil være på jeres medlemmers policer i PFA Pension sammenholdt med garantierne i PFA Soraarneq. Garantierne bliver alene nedsat som følge af afgiftsberigtigelsen af opsparingen i forbindelse med overdragelsen. Men for at kunne sikre, at kapitalindkomstskatten ikke nedsætter garantierne, skal der hensættes et større beløb, og det bevirker, at overskuddet i de kollektive midler ikke er tilstrækkeligt til at fordele kollektive penge til de enkelte depoter ved flytningen til PFA Pension.

Det ændrer ikke ved, at jeres medlemmer samlet set får bedre vilkår ved flytningen til PFA Pension. Vi kan fx oplyse, at depotrenten i PFA Pension pr. den 1. januar 2018 er forhøjet fra 1,5 procent om året til 2 procent, og at omkostningssatsen i forhold til indbetalinger falder til 3,0 pct.

Ny pensionsløsning for grønlandske kunder 
Fra den 1. juli 2018 er vi klar med en ny pensionsløsning i markedsrente – Pension for Grønland – til vores grønlandske kunder i PFA Pension. I første kvartal 2018 får l nærmere information om, hvad løsningen indeholder og processen for at få den nye løsning. Ønsker I allerede nu at informere jeres medlemmer om Pension for Grønland, er I velkomne til at kontakte mig.

Kontakt til PFA Pension
Jeg fortsætter med at være jeres kontaktperson til PFA Pension. Hvis jeres medlemmer har spørgsmål til flytningen eller andet, der vedrører deres pension, er de velkomne til fortsat at kontakte
AK eller PFA’s rådgivningscenter. I finder kontaktinfo for begge på www.soraarneq.gl

Med venlig hilsen

Lis Hasling
Direktør, PFA Soraarneq 
T: 39 17 54 50 – M: 40 30 34 50 – E: lha@pfa.dk