Nuunnermut / Ilaasortangornermullu imersungassaq
Nunermut ilaasortaanermulllu imersungassaq Nunatsinni Perosaassut Kattuffiata Nittartangaani takuneqarsinnaavoq