Nuukkullak 8, 3900 Nuuk
info@npk.gl

Kommentar til Nuuk ugeavis

Kommentar til en artikel i Nuuk Ugeavis udgivet den 15. august om tilkald af pædagoger fra Danmark.

På grund af den store mangel af uddannede pædagoger i Grønland ved de forskellige daginstitutioner og døgninstitutioner må vi acceptere planerne om tilkald af arbejdskraft fra andre lande. Grunden er den omdiskuterede tiltagende tendens til at man anvender hele dagen til at overvåge børn i daginstitutionerne på grund af mangel af uddannede pædagoger. Det er godt nok, når vi siger, at vi må acceptere ansøgere fra andre lande, men man må stille en krav om, at ansøgere fra Grønland skal førsteprioriteres permanent.

Pædagogerne i Danmark, som ønsker at søge til daginstitutionerne i Grønland, skriver ofte til Pædagogernes Organisation i Grønland og vi få oplysninger om lønforhold, og når de får at vide, at lønnen ikke er så høj, begynder de hurtigt at træde tilbage, og dette gælder også for døgninstitutionerne.

N.P.K. finder det meget vigtigt i tilfælde af ansøgninger fra andre lande, at kommunerne skal præcisere, hvilke værdier vi sætter på her i Grønland så vidt angår vort kultur og vort sprog.

Selvom kommunerne og selvstyret har boliger til rådighed, er der ofte forlydende om, at grønlandske pædagoger ikke søger om de opslåede stillinger, og dette kan få alvorlige konsekvenser for socialarbejdere som pædagoger, børn og forældre.

Alle de oplæg, som kommer frem i pædagogernes forum i Facebook i de seneste dage peger på vilkårene blandt de arbejdende som pædagoger, og det må kategoriseres som noget meget foruroligende, som må behandles med omhu.

Generelt i Grønland gælder det, at stillinger som pædagoger flere og flere, f.eks. ved familiecentre, private døgninstitutioner og i lyset af, at flere og flere daginstitutioner opføres rundt omkring i kysten, hjem for handicappede. På grund alle disse tiltag, får man et billede af, at manglen af uddannede pædagoger stiger støt. Derfor er det ønskeligt, at kommunerne i Grønland og Selvstyret fokuserer på, at der åbnes muligheder for at oprette flere og flere decentral uddannelser i Grønland så de uddanne sig uden at rejse fra sin hjemkommune.

De tilkaldte uddannede pædagoger, som ansættes i Grønland skal have samme løn som hjemmehørende uddannede pædagoger, ligeså vigtigt er det, at disse tilbydes boliger i lighed med andre, der tilbydes for de hjemmehørende. Dette kan man ikke gå udenom, da ansættelsesaftalerne i Grønland gælder for alle, som ansættes i Grønland.

På vegne af forretningsudvalget

Naussúnguaq Bisgaard
Forkvinde for N.P.K.
Mobiltelefon 55 69 04