Feriefond

Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiats feriefond er begyndt at booke online så det er vigtigt, at I skriver hvilken datoer afrejse og retur i rekvisitionen og der vil udfra disse blive booked røde billetter til ansøgeren og familien. D.v.s. at I ikke tager ned til rejsebureau og bestiller billetter længere.

Som medlemmer af feriefonden omfattes pædagoger nyansat fra og med 1. januar 1997 i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og N.P.K. for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland.

Udbetalingsregulativ: Efter 2 års kontinuerlig tjeneste, regnet fra ansættelsesdato.

 

Der kan ydes støtte til ferieafvikling indtil to måneder før kravet om 2 års kontinuerlig ansættelse er opfyldt; Dog betinget af, at ansættelsesforholdet ikke afbrydes.

Retten til støtte fra fonden skal være udnyttet senest 12 måneder efter optjeningsperiodens udløb, idét retten ellers bortfalder.

Retten til feriefrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede – samt til hjemmeboende børn der ikke er fyldt 18 år på optjeningstidspunktet.

Ferierejsen ydes til et af pædagogen valgt bestemmelsessted i eller uden for Grønland inden for et maksimumbeløb(Rød/restriktiv billet), svarende til billetprisen fra tjenestestedet til København og retur.

 

D.V.S. FERIEFONDEN BETALER FOR EN RETNING FRA TJENESTESTEDET TIL KASTRUP OG RETUR TIL TJENESTEDET.
ELLER MAN KAN REJSE INTERNT I GRØNLAND FRA TJENESTESTEDET TIL EN BY I GRØNLAND, INDEN FOR ET MAKSIMUMBELØBET AF RESTRIKTIV/RØD BILLET, SVARENDE TIL BILLETPRISEN FRA TJENESTESTEDET TIL KASTRUP OG RETUR.
MAN KAN IKKE REJSE FRA BY TIL BY I GRØNLAND OG DEREFTER REJSE VIDERE TIL DANMARK OG RETUR.

Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke.

Ansøgning: Personen der ansøger N.P.K. Feriefond, sender følgende til Feriefonden:

Udfyldt “Rekvisition – Ferierejsefond”, udskrevet af N.P.K.’s kontor-Bopælsattest (hvis husstand rejser med)

– de rejsendes navne
– hvornår og hvortil rejsen går

Ovennævnte ændring: Efter 2 års kontinuerlig tjeneste, er med virkning fra 1. april 2008.