Dine fordele som medlem

Efter tre måneders medlem, har du disse rettigheder til hjælp:

 1. Få hjælp, hvis du bliver behandlet forkert af arbejdsgiveren.
 2. Hvis du får forkert løn.
 3. Hvis du er i tvivl om overenskomsten.
 4. Efter 6 måneder, kan man henvende til advokat hvis det er brug for det. (Efter at forretningsudvalget har beslutter, at om man vil lade sagen videre til N.P.K.`s advokat)
 5. Du får ferie fri rejse, når din arbejdsgiver har betalt 1 år og 10 måneder til feriefonden, og den kan bruges i løbet af 1 år frem.
 6. Vi laver overindkomstforhandling for dig, og du kunne give dine ønsker/behov til overindkomstforhandling, og få medindflydelse via afstemning.
 7. Få N.P.-avis to gang om året.

Dine fordele

Som udlært pædagog har man brug for sammenkomster for, at få mulighed for at diskuterer vores arbejdsforhold m.m. og dette kan gøres ved at man er medlem af vores organisation. Organisationen sørger for sammenkomster og ved overenskomstforhandlinger kæmper man for lønforhold, tillæg, pension m.m. og dette kan kun gøres ved, at man er medlem af organisationen samt møder op til møderne hvori man får oplyst de sidste nyheder fra organisationen.

Som medlem af N.P.K. LOVER VI DIG AT vejlede:

 • Når du søger job.
 • Om arbejdstidsaftaler og arbejdstillæg.
 • Om dine rettigheder og forpligtelser.
 • Hvis du bliv kaldt til tjenstlig samtale.
 • Hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret.
 • Hvis du bliv afskediget.
 • Om dit arbejdsmiljø.
 • Hvis du får arbejdsskade.
 • Om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge.
 • I forbindelse med din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov.
 • Hvis dine børn eller nærmest familie bliver alvorligt syge.
 • Om dine rettighed, hvis du bliver syg.

 

Dine kontingentindbetaling kan blive trukket fra din skat – årligt betaling.